GPSTracking.sk

Dňa 01.07.2013 sme vydali nový cenník GPSTracking jednotiek, do ktorého bola zaradená nízko-nákladová novinka CX1i Flex!

Služby pre všetkých

GPSTracking.sk - hľadáme partnerov!

Vážení obchodníci,
v našej ponuke n8jdete kvalitnú low-end GPS jednotku
CX1 Flex, ktorá kvalitou 66-kanálového Super GPS! modulu spĺňa aj tie najnáročnejšie
požiadavky na monitoring vozidiel aj v husto zastavných oblasiach, alebo v oblastiach
so slabým GPS signálom.

Ak by ste mali záujem o spoluprácu pri rozšírení týchto jednotiek medzi zákazníkov
na Slovensku, radi Vás privítame!

© 2011 ATIK s. r. o.
Trenčianska Turná 880, Slovakia - email: info@atik.sk - mobil: +421-903-678921